Friday, January 26, 2018

Maikling-maikling Kuwento : Walang Basagan ng Trip

Lumaking Katoliko si Daniel dahil ito ang relihiyon ng kanyang mga magulang. Deboto ng Hesus Nazareno si Aling Dolores, ang kanyang ina, kaya’t habang lumalaki ay kasa-kasama siya nito sa Quiapo upang magsimba lalo na kung kapistahan nito.


Bumili ng maliit na replika ng Nazareno si Aling Dolores, pinabendisyunan  at inilagay ito sa malaking altar sa kanilang sala. Bumili rin siya ng isang larawan ng Sagrada Familia, inilagay sa isang mamahaling kuwadro at isinabit sa dingding malapit sa rebulto ng Nazareno. Halus araw-araw pinupunasan ni Aling Dolores ang larawan at rebulto. Inaalayan din niya ng mga bulaklalak ang mga itong galing sa kanyang hardin.


Dahil bata, hindi pansin ni Daniel ang gawaing ito ng kanyang ina. Nang maulila sa ama dahil sa karamdaman at nakapag-asawa, sa kanilang simpleng bahay itinira ni Daniel ang kanyang napangasawang si Anna dahil siya ang bunso.  Napakabait at uliran ang kanyang napangasawa. Puring-puri ito ni Aling Dolores.

Minsan ay naimbitahan sina Daniel at Anna na dumalo sa isang kasal na iba ang relihiyon. Ito ang naging simula ng pagiging magkaibigan ng mag-asawa sa pastor. Dahil sa pagkakaibigang ito ay naakit ang mag-asawa na sumapi sa bagong pananampalataya.


Unti-unting bumuti ang kabuhayan nina Daniel. Ipinagpalagay ni Daniel na dahil ito sa bagong sinapiang pananampalataya. Pinalakihan niya ang kanilang simpleng bahay. Nang maging ganap na kasapi at magkaroon ng posisyon sa sinaniban, masakit man sa kanyang dibdib ay sa kanilang basement na lamang ipinalagay ang malaking larawan ng Sagrada Familia at ang rebulto ng Hesus Nazareno. Alam niyang masama ang loob ng kanyang ina subali’t hindi niya ito nakitaan ng pagtutol. Sinabi lamang niya kay Aling Dolores na mali ang sumamba sa isang larawan at rebulto, dahil taliwas ito sa utos ng Maykapal.


Lubos na sana ang kaligayahan ni Daniel dahil magkakaroon na sila ng anak ni Anna subali’t namatay ang asawa matapos mailuwal ang anak na lalaki. Dinamdam nang labis ni Daniel ang pagkamatay ng kanyang asawa. Ilang buwan din itong nagdalamhati. Kalaunan, ipinagpagawa niya ng isang malaking rebultong marmol si Anna. Inilagay rin niya sa isang mahahaling kuwadro ang magandang larawan nito at isinabit sa dingding ng sala.

Bago pumasok sa opisina at pagkarating niya sa hapon, hindi nakalilimutang bisitahin ni Daniel ang larawan at rebulto ng namatay na asawa. Hindi rin niya nakaliligtaang  alisan ito ng alikabok at lagyan ng mga bulaklak mula sa kanilang hardin. Kaya gayon na lamang ang kanyang galit nang minsang dumating sa bahay ay wala na ang larawan at rebulto ni Anna.

Tinawag ni Daniel ang kanilang kasambahay. Sinabi naman nitong nasa basement ang hinahanap niya sa utos ni Aling Dolores. Nagpupuyos sa galit si Daniel nang babain niya ang ilalim na bahagi ng kanilang bahay. Naabutan niyang nagdarasal doon ang kanyang ina sa harap ng replika ng Hesus Nazareno at ng larawan ng  Sagrada Familia. Napansin niyang katabi ng mga ito ang rebulto at larawan ng kanyang asawa.

Agad na sinita ni Daniel ang kanyang ina matapos nitong magdasal.

“Bakit ka nagagalit sa akin?” tanong ni Aling Dolores. “Ikaw ba’y nakarinig sa akin ni isang salita nang ilipat mo rito ang aking sinasamba?”

“’Yon na nga ho!”, giit ni Daniel. “Sumasamba kayo sa isang kahoy at papel!”

“Bakit?”, salag ni Aling Dolores. “Hindi ba’t ganoon din ang ginagawa mo kay Anna ngayon? Hindi porke’t nag-aral ka ay marami ka ng alam sa pananampalataya gayong nakakalimutan mo ang respeto!”“Hindi po ang larawan at rebulto ni Anna ang aking sinasamba,” pangangatwiran ni Daniel. “Ang inaalala ko ang kanyang katauhan sa pamamagitan ng mga iyon!”

Sa pagkakasabi noon ay biglang may kumislap sa isip ni Daniel. Niyakap niya at humingi ng tawad sa ina. Pagkatapos ay masaya nilang ibinalik sa sala ang larawan at rebulto ni Anna, ang replika ng Hesus at ang larawan ng Sagrada Familia. Simula noon ay araw-araw nilang nililinis ang mga ito at inaalayan ng mga bulaklak.


Moral of the Story:  Walang basagan ng trip!

Maikling-maikling Kuwento : Walang Basagan ng Trip

Lumaking Katoliko si Daniel dahil ito ang relihiyon ng kanyang mga magulang. Deboto ng Hesus Nazareno si Aling Dolores, ang kanyang ina, ka...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...